Studentský ombudsman

Studentský ombudsman

Studentští ombudsmani jsou ochránci práv studentů Fakulty sociálních věd UK. Jejich cílem je zajistit efektivní a rychlé řešení široce definovaných problémů na straně studentů a studentek, a to ať už se jedná o problémy studijního rázu nebo i závažnější záležitosti, se kterými se mohou studenti a studentky potýkat. Celkově se studentští ombudsmani snaží vytvářet na fakultě kolegiální prostředí a podporovat celkový well-being. 

Ombudsmani se mohou zabývat i případy neetického či neprofesionálního jednání zaměstnanců FSV UK vůči studentům a studentkám fakulty, diskriminací, šikanou či jinými formami nevhodného chování. Studentští ombudsmani nejsou z povahy své funkce v řešení sporů a problému odborníky. Jsou spíše mediátory, zprostředkovateli, poradci. Ve spolupráci s dalšími orgány fakulty se zasazují o to, aby byly problémy studentů a studentek skutečně řešeny. 

Institut studentských ombudsmanů představuje další podpůrný orgán, který doplňuje již existující strukturu na FSV UK. Oporu nacházejí studentští ombudsmani rovněž v rámci Akademického senátu FSV UK a úzce spolupracují se Sociální komisí AS FSV UK, která jejich pozici zřizuje.

Na dovolání se svých práv v rámci studia a působení v rámci akademické obce mají právo všichni studenti i zaměstnanci fakulty.  

Každý institut má svého zvoleného ombudsmana (více informací na ZDE na webu FSV UK). Studenti a studentky nemusí se svými podněty kontaktovat pouze ombudsmana nebo ombudsmanku ze svého institutu. Dokument o ombudsmanech naleznete zde

Ombudsman za IPS

Martin Urbanec

ombudsman.ips@fsv.cuni.cz

Martin Urbanec