Herzlovo centrum izraelských studií

Herzlovo centrum izraelských studií

Herzlovo centrum izraelských studií je interdisciplinární výzkumná a výuková instituce zaměřená na zvyšování znalostí a povědomí o státu Izrael. Centrum je první akademickou institucí v České republice, která se plně věnuje studiu izraelské společnosti, politiky a historie. Jako příspěvek k rozšiřujícímu se oboru izraelských studií se HCIS zaměřuje zejména na studium historických a současných vazeb mezi střední Evropou a Izraelem. V rámci podpory tohoto poslání středisko: pořádá kurzy, přednášky a semináře na Fakultě sociálních věd UK na téma moderní Stát Izrael, jeho vazby se střední Evropou a jeho místem na Blízkém východě; nabízí doktorandská stipendia a podporuje mezinárodní a interdisciplinární výzkumné příležitosti; či vybízí k užší akademické spolupráci mezi univerzitami.

Ředitelkou Herzlova centra je Dr. Irena Kalhousová.