Katedra bezpečnostních studií

Katedra bezpečnostních studií

Katedra bezpečnostních studií (KBS) vznikla jako relativně malé pracoviště výzkumně a pedagogicky propojeného týmu odborníků, kteří dosahují špičkových výsledků ve vědecké a publikační oblasti a své výzkumné know-how bezprostředně promítají do výukové činnosti. KBS zajišťuje realizaci a rozvoj navazujících magisterských programů Bezpečnostní studia a Master in International Security Studies. Významný milník rozvoje výukových aktivit katedry představuje založení joint degree programu International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies (IMSISS), který získal podporu Evropské komise v programu Erasmus Mundus. Programové konsorcium je vedeno University of Glasgow a třetím joint degree partnerem je Dublin City University. Součástí projektu jsou i odborné stáže a další podpora ze strany desítek světových univerzit a organizací.  V prvních dvou letech podalo přihlášku do programu přes 1000 uchazečů, z nichž bylo přijato zhruba 100 studentů. Tím byl IMSISS  etablován jako významný  mezinárodní program výuky bezpečnostních studií s celosvětovým záběrem.

Členové katedry zajišťují výuku ve všech třech bezpečnostních  oborech a současně vyučují některé předměty v rámci magisterského studia Mezinárodních vztahů/International Relations a bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy. Významně se také podílejí na výuce v doktorském oboru Mezinárodní vztahy a vedou v jeho rámci doktorandy zaměřující se na bezpečnostní problematiku.

Dalším cílem katedry je posílit týmové výzkumné aktivity svých členů a umožnit efektivnější působení bezpečnostních studií na FSV vůči okolnímu univerzitnímu, širšímu odbornému a v neposlední řadě mezinárodnímu akademickému prostředí. KBS tvoří výzkumně a pedagogicky propojený tým odborníků, kteří dosahují špičkových výsledků ve vědecké a publikační oblasti a své výzkumné know-how bezprostředně promítají do výukové činnosti. Od roku 2018 realizuje katedra prestižní univerzitní výzkumné centrum (UNCE) Univerzity Karlovy s názvem Human-Machine Nexus and Its Implications for International Order. V návaznosti na tento projekt bylo vytvořeno výzkumné středisko Periculum, které interdisciplinárním způsobem zkoumá tři klíčové výzkumné linie KBS – umělou inteligenci, bezpečnostní řády a radikalizaci.
Vedoucím Katedry bezpečnostních studií je JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., jeho zástupcem je PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D., který současně koordinuje magisterské programy Master in International Security Studies (MISS) a International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies (IMSISS). Garantem Bezpečnostních studií a MISS je doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc., garantství mezinárodního joint degree IMSISS  zajišťuje doc. PhDr. Emil Aslan (Souleimanov), Ph.D. Koordinaci Bezpečnostních studií má na starosti Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.