Katedra bezpečnostních studií

Katedra bezpečnostních studií

Katedra bezpečnostních studií (KBS) byla ustavena v roce 2015 s cílem podpořit dynamický rozvoj existujících magisterských oborů (Bezpečnostní studia a Master in International Security Studies), doplnit je dalšími studijními obory s mezinárodním a transdisciplinárním přesahem, posílit týmové výzkumné aktivity svých členů a umožnit efektivnější působení bezpečnostních studií na FSV vůči okolnímu univerzitnímu, širšímu odbornému a v neposlední řadě mezinárodnímu akademickému prostředí. KBS vzniká jako relativně malé pracoviště výzkumně a pedagogicky propojeného týmu odborníků, kteří dosahují špičkových výsledků ve vědecké a publikační oblasti a své výzkumné know-how bezprostředně promítají do výukové činnosti.

Členové katedry zajišťují výuku v  oborech Bezpečnostní studia, Master in International Security Studies (MISS) a Erasmus Mundus Joint Master Degree International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies (IMSISS) a současně vyučují některé předměty v rámci magisterského studia Mezinárodních vztahů/International Relations a bakalářských oborů Politologie a mezinárodní vztahy a Politics, Philosophy and Economics. Významně se také podílejí na výuce v doktorském oboru Mezinárodní vztahy/International relations a vedou v jeho rámci doktorandy zaměřující se na bezpečnostní problematiku. Působení katedry v akademickém a zejména širším veřejném prostoru je úzce spjato s činností tří univerzitních center excellence – Periculum: Human-Machine Nexus and International Order, Peace Research Center Prague a The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice.

Vedoucím Katedry bezpečnostních studií je Doc. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D., který je současně garantem českého magisterského oboru Bezpečnostní studia a anglického programu Master in International Security Studies. Koordinaci Bezpečnostních studií zajišťuje Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D., koordinátorkou programu MISS je Mgr. Anzhelika Solovyeva, PhD.. Garantem programu IMSISS na UK je prof. PhDr. Emil Aslan, Ph.D. a jeho koordinátorkou je Mgr. Anzhelika Solovyeva, Ph.D.