SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Centrum doktorských studií
Struktura institutu
Centrum doktorských studií
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


O Centru doktorských studií IPS

Centrum doktorských studií (CDS) funguje od roku 2012 při Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz). CDS je koordinačním pracovištěm doktorského studia politologie a mezinárodních vztahů, které má přispět k fungování doktorského studia skrze zapojení svých členů do výzkumu, výuky a vnitřní organizace postgraduálních programů.


Ve své činnosti se CDS zaměřuje na podporu uchazečů o doktorské studium, současných doktorských studentů a samotného Institutu politologických studií. Mezi aktivity CDS proto patří:


 • Podpora uchazečů o doktorské studium

  komunikace s uchazeči, pomoc při přípravě podkladů pro přijímací řízení (především konzultace projektu dizertační práce)

 • Podpora současných doktorských studentů

  koordinace zpracování individuálních studijních plánů a hodnocení doktorandů, organizace metodických schůzek a zpracování metodických pokynů pro doktorandy, podpora studentů při podávání žádostí o granty, vytváření platformy pro sdílení zkušeností ohledně vědeckých a výzkumných aktivit (konference, semináře…)

 • Podpora Institutu politologických studií v oblasti organizace doktorského studia

  prezentace a propagace doktorského studia na IPS, pomoc s přípravou obhajob dizertačních prací a státních doktorských zkoušek


Kromě výše zmíněných činností je CDS formou podpory výzkumné a publikační činnosti vybraných doktorských studentů. Počet členů CDS se může do budoucna zvyšovat v závislosti na výsledcích studia na jednotlivých katedrách.


Personální obsazení

Mgr. Martin Huňady

Mgr. Kristián Földes


Rozdělení pracovních činností


Mgr. Martin Huňady (martin.hunady@fsv.cuni.cz)

 • Koordinace a kontrola úkolů v rámci CDS

 • Komunikace s vedením IPS, školiteli a garantkami doktorských studijních

 • Organizace přijímacích zkoušek, státnic a obhajob

 • Komunikace s uchazeči o studium

 • Aktualizace seznamu doktorandů, vedení přehledů a šanonu s informacemi o doktorandech

 • Příprava metodických materiálů (handbook, administrativní postupy) a informování doktorských studentů o novinkách a aktualitách týkajících se organizace, průběhu i obsahu studia


Mgr. Kristián Földes (kristian.foldes@fsv.cuni.cz)

 • Administrace hodnocení doktoranda a dodatků

 • Administrace ISP

 • Podpora pro legislativní rámec doktorského studia

 • Příprava mimořádných odborných seminářů

 • Administrace cest doktorandů

 • Propagace (web, tištěné propagační materiály)


Centrum doktorských studiíO Centru doktorských studií IPS

Centrum doktorských studií (CDS) funguje od roku 2012 při Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz). CDS je koordinačním pracovištěm doktorského studia politologie a mezinárodních vztahů, které má přispět k fungování doktorského studia skrze zapojení svých členů do výzkumu, výuky a vnitřní organizace postgraduálních programů.


Ve své činnosti se CDS zaměřuje na podporu uchazečů o doktorské studium, současných doktorských studentů a samotného Institutu politologických studií. Mezi aktivity CDS proto patří:


 • Podpora uchazečů o doktorské studium

  komunikace s uchazeči, pomoc při přípravě podkladů pro přijímací řízení (především konzultace projektu dizertační práce)

 • Podpora současných doktorských studentů

  koordinace zpracování individuálních studijních plánů a hodnocení doktorandů, organizace metodických schůzek a zpracování metodických pokynů pro doktorandy, podpora studentů při podávání žádostí o granty, vytváření platformy pro sdílení zkušeností ohledně vědeckých a výzkumných aktivit (konference, semináře…)

 • Podpora Institutu politologických studií v oblasti organizace doktorského studia

  prezentace a propagace doktorského studia na IPS, pomoc s přípravou obhajob dizertačních prací a státních doktorských zkoušek


Kromě výše zmíněných činností je CDS formou podpory výzkumné a publikační činnosti vybraných doktorských studentů. Počet členů CDS se může do budoucna zvyšovat v závislosti na výsledcích studia na jednotlivých katedrách.


Personální obsazení

Mgr. Martin Huňady

Mgr. Kristián Földes


Rozdělení pracovních činností


Mgr. Martin Huňady (martin.hunady@fsv.cuni.cz)

 • Koordinace a kontrola úkolů v rámci CDS

 • Komunikace s vedením IPS, školiteli a garantkami doktorských studijních

 • Organizace přijímacích zkoušek, státnic a obhajob

 • Komunikace s uchazeči o studium

 • Aktualizace seznamu doktorandů, vedení přehledů a šanonu s informacemi o doktorandech

 • Příprava metodických materiálů (handbook, administrativní postupy) a informování doktorských studentů o novinkách a aktualitách týkajících se organizace, průběhu i obsahu studia


Mgr. Kristián Földes (kristian.foldes@fsv.cuni.cz)

 • Administrace hodnocení doktoranda a dodatků

 • Administrace ISP

 • Podpora pro legislativní rámec doktorského studia

 • Příprava mimořádných odborných seminářů

 • Administrace cest doktorandů

 • Propagace (web, tištěné propagační materiály)