SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Katedra politologie
Struktura institutu
Katedra politologie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Katedra politologie byla ustavena v roce 1990. Jejím úkolem je výuka politologie v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Katedra politologie zajišťuje též rigorózní řízení. V bakalářském programu Politologie a mezinárodní vztahy spolupracuje Katedra politologie s Katedrou mezinárodních vztahů.


Pracoviště se při výuce specializuje na obecnou politologii, komparativní politologii a na politickou geografii. Výzkumná činnost členů katedry se soustřeďuje zejména na decentralizační procesy, na lokální a regionální politiku, volební studia, přechody k demokracii, jazykovou politiku a problematiku migrací.


Na pracovišti je v současnosti akreditováno habilitační i profesorské řízení v oboru Politologie. Katedra se tak stala třetím politologickým pracovištěm v České republice a prvním na Univerzitě Karlově, které zajišťuje vzdělání v oboru politologie od nejnižšího vysokoškolského cyklu až po nejvyšší vědeckou hodnost. Katedra politologie patří v současnosti mezi přední česká politologická pracoviště.


O odborných aktivitách členů katedry svědčí rovněž skutečnost, že se většina z nich vedle své pedagogické činnosti významnou měrou podílí na rozvoji politologie jako oboru, a to formou vedení grantových projektů v rámci GA ČR (dříve i GA UK). Do této výzkumné činnosti jsou postupně stále více zapojováni i interní doktorandi katedry, případně studenti magisterského programu Politologie. Členové katedry politologie se rovněž podílejí na četných mezinárodních projektech, například v rámci 6. rámcového programu (CLIOHRES. Network of Excellence, CLIOH-WORLD,  www.cliohworld.net). Od roku 2004 zapojuje katedra doktorandy i nejschopnější studenty magisterského programu do výzkumné činnosti v rámci specifických výzkumů financovaných fakultou. Výsledkem této profesní přípravy budoucích absolventů oboru jsou tematicky zaměřené  monografie, které vycházejí od roku 2006 (viz sekce "Věda a výzkum", podsekce "Publikace" na tomto webu).


Členové katedry se průběžně podílejí na vydávání studijních textů z oboru komparativní politologie ve spolupráci s dalšími politologickými pracovišti (VŠE), spolupracují i vydavatelstvími Karolinum a SLON, průběžně publikují výsledky své odborné práce v odborných časopisech vydávaných v České republice (Politologická revue, Politologický časopis, Sociologický časopis) i v zahraničí, působí rovněž v redakčních radách českých i mezinárodních odborných časopisů a spolupracují i s médii jako analytici.


Katedra politologie vydává dva odborné časopisy, a to  Acta Politologica a The Annual of Language & Politics and Politics of Identity.


Členové katedry se rovněž několik let podílejí na výzkumných projektech organizovaných FSV, nejnověji se část jejích pracovníků začlenila do projektu v rámci Výzkumného záměru č. MSM0021620841 Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika (Development of the Czech Society in the EU: Challenges and Risks).


Vedoucím Katedry politologie je doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. Zástupcem vedoucího Katedry politologie je RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.. Seznam všech členů Katedry politologie nalezenete zde.

Katedra politologie
Katedra politologie byla ustavena v roce 1990. Jejím úkolem je výuka politologie v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Katedra politologie zajišťuje též rigorózní řízení. V bakalářském programu Politologie a mezinárodní vztahy spolupracuje Katedra politologie s Katedrou mezinárodních vztahů.


Pracoviště se při výuce specializuje na obecnou politologii, komparativní politologii a na politickou geografii. Výzkumná činnost členů katedry se soustřeďuje zejména na decentralizační procesy, na lokální a regionální politiku, volební studia, přechody k demokracii, jazykovou politiku a problematiku migrací.


Na pracovišti je v současnosti akreditováno habilitační i profesorské řízení v oboru Politologie. Katedra se tak stala třetím politologickým pracovištěm v České republice a prvním na Univerzitě Karlově, které zajišťuje vzdělání v oboru politologie od nejnižšího vysokoškolského cyklu až po nejvyšší vědeckou hodnost. Katedra politologie patří v současnosti mezi přední česká politologická pracoviště.


O odborných aktivitách členů katedry svědčí rovněž skutečnost, že se většina z nich vedle své pedagogické činnosti významnou měrou podílí na rozvoji politologie jako oboru, a to formou vedení grantových projektů v rámci GA ČR (dříve i GA UK). Do této výzkumné činnosti jsou postupně stále více zapojováni i interní doktorandi katedry, případně studenti magisterského programu Politologie. Členové katedry politologie se rovněž podílejí na četných mezinárodních projektech, například v rámci 6. rámcového programu (CLIOHRES. Network of Excellence, CLIOH-WORLD,  www.cliohworld.net). Od roku 2004 zapojuje katedra doktorandy i nejschopnější studenty magisterského programu do výzkumné činnosti v rámci specifických výzkumů financovaných fakultou. Výsledkem této profesní přípravy budoucích absolventů oboru jsou tematicky zaměřené  monografie, které vycházejí od roku 2006 (viz sekce "Věda a výzkum", podsekce "Publikace" na tomto webu).


Členové katedry se průběžně podílejí na vydávání studijních textů z oboru komparativní politologie ve spolupráci s dalšími politologickými pracovišti (VŠE), spolupracují i vydavatelstvími Karolinum a SLON, průběžně publikují výsledky své odborné práce v odborných časopisech vydávaných v České republice (Politologická revue, Politologický časopis, Sociologický časopis) i v zahraničí, působí rovněž v redakčních radách českých i mezinárodních odborných časopisů a spolupracují i s médii jako analytici.


Katedra politologie vydává dva odborné časopisy, a to  Acta Politologica a The Annual of Language & Politics and Politics of Identity.


Členové katedry se rovněž několik let podílejí na výzkumných projektech organizovaných FSV, nejnověji se část jejích pracovníků začlenila do projektu v rámci Výzkumného záměru č. MSM0021620841 Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika (Development of the Czech Society in the EU: Challenges and Risks).


Vedoucím Katedry politologie je doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. Zástupcem vedoucího Katedry politologie je RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.. Seznam všech členů Katedry politologie nalezenete zde.