SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Katedra politologie
Struktura institutu
Katedra politologie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Katedra politologie byla ustavena v roce 1990. Jejím hlavním úkolem je výuka politologie v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu.


Katedra politologie v současné době zaštiťuje a garantuje následující programy:

Bakalářské programy:

- Politologie a mezinárodní vztahy (PMV) ve spolupráci s Katedrou mezinárodních vztahů a Katedrou bezpečnostních studií

- Politics, Philosophy and Economics (PPE)

Magisterské programy:

- Politologie (POL)

- Geopolitical Studies (GPS), program disponuje Double Degree s National Taiwan University.

- International Economic and Political Studies (IEPS) (ve spolupráci s Institutem ekonomických studií)

Doktorské programy Politologie/Political science společně s UPOL FF UK (v prezenční a kombinované formě).


Dále Katedra politologie spolupracuje s Institutem sociologických studií na zajištění bakalářského programu Politologie a veřejná politika (PVP).


Katedra politologie zajišťuje též rigorózní řízení.

Každému ze tří uvedených stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) odpovídá odlišný obsah a náročnost studia. Cílem je však předat studentům odpovídající metodologickou přípravu, empirické znalosti, teoretické základy a schopnosti je využít v praxi.

Na všech stupních dostávají studenty možnost studia v zahraničí (ERASMUS pobyty) a stáže.


Pracoviště se při výuce specializuje na obecnou politologii, komparativní politologii, politickou filosofii a na politickou geografii. Výzkumná činnost členů katedry se soustřeďuje zejména na politické instituce, politické strany, decentralizační procesy, lokální a regionální politiku, přechody k demokracii, jazykovou politiku a problematiku migrací.


Na pracovišti je v současnosti akreditováno habilitační i profesorské řízení v oboru Politologie. Katedra se tak stala třetím politologickým pracovištěm v České republice a prvním na Univerzitě Karlově, které zajišťuje vzdělání v oboru politologie od nejnižšího vysokoškolského cyklu až po nejvyšší vědeckou hodnost. Katedra politologie patří v současnosti mezi přední česká politologická pracoviště.


O odborných aktivitách členů katedry svědčí rovněž skutečnost, že se většina z nich vedle své pedagogické činnosti významnou měrou podílí na rozvoji politologie jako oboru, a to formou vedení grantových projektů v rámci (zjm. GAČR). Členové Katedry politologie jsou též úspěšní při podávání dalších grantů (zjm. aplikovaný výzkum v rámci TAČR, nebo vnitro univerzitní UNCE). Do této výzkumné činnosti jsou postupně stále více zapojováni i interní doktorandi katedry, případně studenti magisterského programu Politologie. Od roku 2004 zapojuje katedra doktorandy i nejschopnější studenty magisterského programu do výzkumné činnosti v rámci specifických výzkumů financovaných fakultou.

Členové katedry politologie se rovněž podílejí na četných mezinárodních projektech a výzkumných skupinách a prezentují pravidelně výsledky své práce na domácích i mezinárodních konferencích a kongresech (zjm. ČSPV, ECPR, IPSA apod.).


Členové katedry průběžně publikují výsledky své výzkumné práce v odborných časopisech a monografiích vydávaných v České republice i v zahraničí, působí rovněž v redakčních radách českých i mezinárodních odborných časopisů a spolupracují i s médii jako analytici či komentátoři.Katedra politologie vydává dva odborné časopisy, a to  Acta Politologica a The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. Oba časopisy jsou indexovány v databázi Scopus.Vedoucím Katedry politologie je doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. Zástupcem vedoucího Katedry politologie je RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.. Seznam všech členů Katedry politologie nalezenete zde.

Katedra politologieKatedra politologie byla ustavena v roce 1990. Jejím hlavním úkolem je výuka politologie v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu.


Katedra politologie v současné době zaštiťuje a garantuje následující programy:

Bakalářské programy:

- Politologie a mezinárodní vztahy (PMV) ve spolupráci s Katedrou mezinárodních vztahů a Katedrou bezpečnostních studií

- Politics, Philosophy and Economics (PPE)

Magisterské programy:

- Politologie (POL)

- Geopolitical Studies (GPS), program disponuje Double Degree s National Taiwan University.

- International Economic and Political Studies (IEPS) (ve spolupráci s Institutem ekonomických studií)

Doktorské programy Politologie/Political science společně s UPOL FF UK (v prezenční a kombinované formě).


Dále Katedra politologie spolupracuje s Institutem sociologických studií na zajištění bakalářského programu Politologie a veřejná politika (PVP).


Katedra politologie zajišťuje též rigorózní řízení.

Každému ze tří uvedených stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) odpovídá odlišný obsah a náročnost studia. Cílem je však předat studentům odpovídající metodologickou přípravu, empirické znalosti, teoretické základy a schopnosti je využít v praxi.

Na všech stupních dostávají studenty možnost studia v zahraničí (ERASMUS pobyty) a stáže.


Pracoviště se při výuce specializuje na obecnou politologii, komparativní politologii, politickou filosofii a na politickou geografii. Výzkumná činnost členů katedry se soustřeďuje zejména na politické instituce, politické strany, decentralizační procesy, lokální a regionální politiku, přechody k demokracii, jazykovou politiku a problematiku migrací.


Na pracovišti je v současnosti akreditováno habilitační i profesorské řízení v oboru Politologie. Katedra se tak stala třetím politologickým pracovištěm v České republice a prvním na Univerzitě Karlově, které zajišťuje vzdělání v oboru politologie od nejnižšího vysokoškolského cyklu až po nejvyšší vědeckou hodnost. Katedra politologie patří v současnosti mezi přední česká politologická pracoviště.


O odborných aktivitách členů katedry svědčí rovněž skutečnost, že se většina z nich vedle své pedagogické činnosti významnou měrou podílí na rozvoji politologie jako oboru, a to formou vedení grantových projektů v rámci (zjm. GAČR). Členové Katedry politologie jsou též úspěšní při podávání dalších grantů (zjm. aplikovaný výzkum v rámci TAČR, nebo vnitro univerzitní UNCE). Do této výzkumné činnosti jsou postupně stále více zapojováni i interní doktorandi katedry, případně studenti magisterského programu Politologie. Od roku 2004 zapojuje katedra doktorandy i nejschopnější studenty magisterského programu do výzkumné činnosti v rámci specifických výzkumů financovaných fakultou.

Členové katedry politologie se rovněž podílejí na četných mezinárodních projektech a výzkumných skupinách a prezentují pravidelně výsledky své práce na domácích i mezinárodních konferencích a kongresech (zjm. ČSPV, ECPR, IPSA apod.).


Členové katedry průběžně publikují výsledky své výzkumné práce v odborných časopisech a monografiích vydávaných v České republice i v zahraničí, působí rovněž v redakčních radách českých i mezinárodních odborných časopisů a spolupracují i s médii jako analytici či komentátoři.Katedra politologie vydává dva odborné časopisy, a to  Acta Politologica a The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. Oba časopisy jsou indexovány v databázi Scopus.Vedoucím Katedry politologie je doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. Zástupcem vedoucího Katedry politologie je RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.. Seznam všech členů Katedry politologie nalezenete zde.