SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Katedra bezpečnostních studií
Struktura institutu
Katedra bezpečnostních studií
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Katedra bezpečnostních studií


Katedra bezpečnostních studií (KBS) byla ustavena k 1. 10. 2015 s cílem podpořit dynamický rozvoj existujících magisterských oborů (Bezpečnostní studia a Master in International Security Studies), doplnit je dalšími studijními obory s mezinárodním a transdisciplinárním přesahem, posílit týmové výzkumné aktivity svých členů a umožnit efektivnější působení bezpečnostních studií na FSV vůči okolnímu univerzitnímu, širšímu odbornému a v neposlední řadě mezinárodnímu akademickému prostředí. KBS vzniká jako relativně malé pracoviště výzkumně a pedagogicky propojeného týmu odborníků, kteří dosahují špičkových výsledků ve vědecké a publikační oblasti a své výzkumné know-how bezprostředně promítají do výukové činnosti.Členové katedry zajišťují výuku v  oborech Bezpečnostní studia a International Security Studies a současně vyučují některé předměty v rámci magisterského studia Mezinárodních vztahů/International Relations a bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy. Významně se také podílejí na výuce v doktorském oboru Mezinárodní vztahy a vedou v jeho rámci doktorandy zaměřující se na bezpečnostní problematiku. Působení katedry v akademickém a zejména širším veřejném prostoru je úzce spjato s činností jejího výzkumného centra, Deutsch Security Square, které svou výzkumnou, publikační a konferenční činností navazuje na odkaz absolventa Univerzity Karlovy Karla W. Deutsche, včetně správy jeho osobní knihovny.Vedoucím Katedry bezpečnostních studií je JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., jeho zástupcem je PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D., který současně koordinuje magisterský obor Master in International Security Studies (MISS). Garantem MISS a současně garantem českého magisterského oboru Bezpečnostní studia je doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. Koordinaci Bezpečnostních studií zajišťuje Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. Seznam všech členů katedry najdete zde.
Katedra bezpečnostních studií

Katedra bezpečnostních studií


Katedra bezpečnostních studií (KBS) byla ustavena k 1. 10. 2015 s cílem podpořit dynamický rozvoj existujících magisterských oborů (Bezpečnostní studia a Master in International Security Studies), doplnit je dalšími studijními obory s mezinárodním a transdisciplinárním přesahem, posílit týmové výzkumné aktivity svých členů a umožnit efektivnější působení bezpečnostních studií na FSV vůči okolnímu univerzitnímu, širšímu odbornému a v neposlední řadě mezinárodnímu akademickému prostředí. KBS vzniká jako relativně malé pracoviště výzkumně a pedagogicky propojeného týmu odborníků, kteří dosahují špičkových výsledků ve vědecké a publikační oblasti a své výzkumné know-how bezprostředně promítají do výukové činnosti.Členové katedry zajišťují výuku v  oborech Bezpečnostní studia a International Security Studies a současně vyučují některé předměty v rámci magisterského studia Mezinárodních vztahů/International Relations a bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy. Významně se také podílejí na výuce v doktorském oboru Mezinárodní vztahy a vedou v jeho rámci doktorandy zaměřující se na bezpečnostní problematiku. Působení katedry v akademickém a zejména širším veřejném prostoru je úzce spjato s činností jejího výzkumného centra, Deutsch Security Square, které svou výzkumnou, publikační a konferenční činností navazuje na odkaz absolventa Univerzity Karlovy Karla W. Deutsche, včetně správy jeho osobní knihovny.Vedoucím Katedry bezpečnostních studií je JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., jeho zástupcem je PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D., který současně koordinuje magisterský obor Master in International Security Studies (MISS). Garantem MISS a současně garantem českého magisterského oboru Bezpečnostní studia je doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. Koordinaci Bezpečnostních studií zajišťuje Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. Seznam všech členů katedry najdete zde.